Ett av våra ledord, som är tryckt på kartorna, är "Inte störa, inte förstöra". Ta inte din bil in på vägar skyltade med "Privat väg". Beträd ej tomtmark, tänk på att det är hur det ser ut i verkligheten som gäller, aldrig hur det ser ut på kartan. Vi har fått rapporter om motsatsen på Hagenkartan.

Kom ihåg att du lämnar bilen på ett sånt sätt att den inte hindrar nyttotrafik