Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Friska Forshaga är ett arrangemang som föreningarna Deje SF och Sisu Forshaga SK genomför tillsammans och föreningarna är personuppgiftsansvariga.

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att genomföra Friska Forshaga, att ha kontakt med dig samt sammanställa statistik. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden är samtycke. Vi har kvar dina uppgifter i ett år.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har finns på föreningarnas hemsidor Personuppgifter Deje SF               Personuppgifter SISU Forshaga SK

Du kontaktar oss via info@friskaforshaga.se